Onze klanten nemen communicatie serieus


De klanten van Engelheim zijn organisaties en bedrijven die
ervan overtuigd zijn dat goede communicatie een belangrijke succesfactor is voor het halen van resultaten.

Zij begrijpen dat een duidelijk en eenduidig beeld bij medewerkers over waar de organisatie naar toe wil, bijdraagt aan betere prestaties. Zij zien in dat een consequent en betrouwbaar beeld naar buiten zorgt voor duurzame relaties met klanten, stakeholders en burgers.

Communicatieadvies voor overheid, semi-overheid en mkb

Sinds 2005 werkt Engelheim voor overheid, semi-overheid en mkb in Zuidwest Nederland en Zeeland. Marjolein Engelhardt, eigenaar Engelheim Communicatieadvies & Tekst, kan zich door haar veelzijdige achtergrond en ruime ervaring, snel en moeiteloos inwerken in nieuwe materie. Vanuit de inhoud zoekt zij naar de juiste kernboodschap en naar de beste manier om deze bij de doelgroep onder de aandacht te brengen.

Schoolkinderen“Voor het Voedingscentrum in Dan Haag ben ik in 2005 betrokken geweest bij een promotiecampagne voor groente en fruit. Hiervoor heb ik onder meer een stakeholders analyse gedaan aan de hand van interviews. Daarnaast heb ik passende webcontent ontwikkeld, zoals onderwijsmateriaal en gebruiksadviezen. Ook ben ik betrokken geweest bij het opstarten van het project ‘De Gezonde Schoolkantine’. Dit project is inmiddels met succes landelijk uitgerold.

In de periode 2005-2009 heb ik voor GGD Zeeland een aantal kleine en grotere projecten begeleid. Het grootste project was het regionaal opstarten van een campagne over jeugd en alcohol. De campagne wordt nog steeds binnen Zeeland onder de naam ‘Laat ze niet verzuipen!’ uitgevoerd.

Voor de provincie Zeeland heb ik tussen 2008 en 2012 inhoud gegeven aan de communicatie voor een aantal samenhangende projecten op het terrein van leefbaarheid. Er zijn publicaties geschreven en werkconferenties georganiseerd. Daarnaast was ik betrokken bij een project over demografische ontwikkeling en de gevolgen daarvan voor de samenleving.

In 2013 heb ik achtereenvolgens twee interim opdrachten vervuld. Eerst vijf maanden bij de gemeente Schouwen-Duiveland. Hier was ik als communicatieadviseur verantwoordelijk voor advisering aan het college, perscontacten en het coördineren van communicatie bij projecten. In mijn portefeuille zaten onder meer het sociaal domein, recreatie en toerisme, en crisiscommunicatie.

Vervolgens was ik werkzaam als communicatieadviseur bij de gemeente Reimerswaal. Op deze eenmanspost was ik verantwoordelijk voor de externe communicatie van de gemeente. Daarnaast adviseerde ik het college en het management over lopende dossiers. Ik onderhield de perscontacten, begeleidde de ontwikkeling van representatiemateriaal en was verantwoordelijk voor gemeentelijke publicaties. Als communicatieadviseur van deze kleine gemeente behandelde ik uiteenlopende onderwerpen: van ruimtelijke ordening tot veiligheid en van het sociaal domein tot handhaving. Daarnaast behoorde interne communicatie over dienstverlening en organisatieontwikkeling tot mijn werkpakket. Deze opdracht is gestart in juli 2013 en duurde tot maart 2014.
Voor de gemeente Goes doe ik de communicatie voor een deel van de portefeuille ruimtelijke ordening/verkeer en vervoer. Deze opdracht loopt nog tot mei 2014.

Tussendoor heb ik tal van kleinere opdrachten gedaan, zoals het beoordelen van subsidieaanvragen (ook in het Engels), audits van interne en externe communicatie bij onder meer een crisissituatie in de logistieke sector, folder- en webteksten voor de consultancy sector, het onderwijs en de zorg.”Contact: Engelheim Communicatieadvies & Tekst